+302108841180,+302108251798 Σπετσοπούλας 7, Κυψέλη

Εγκαταστάσεις